Rivaliteit in de familie is volkomen natuurlijk en hoeft nimmer tot problemen te leiden zolang de mensen er maar aan denken de baashond eerst te begroeten of aan te halen en dan pas de lager geplaatste honden.

Nu is het vervelende probleem met mensen dat zij zich van nature meer verantwoordelijk voelen voor en bezighouden met de ‘underdog’, en op die manier voor de stumper totaal onnodige problemen creëren.

In menig huishouden bevindt zich reeds een hond als een nieuw-verworven puppy zijn intrede doet In het begin blijft de eerste hond dominant vanwege zijn afmetingen en zijn leeftijd. Maar als de pup opgroeit en de oude hond steeds ouder wordt, komt gewoonlijk de tijd dat de nieuwkomer aan de beurt is voor de functie van baashond. De mensen blijven echter de oude hond als eerste aanhalen, hetgeen de tweede hond behoorlijk irriteert en hem zelfs tot vechten met de lager geplaatste soortgenoot kan aanzetten. Als honden vechten in de nabijheid van mensen, in tegenstelling tot gevechten waar geen mens bij te bekennen is, gaat het er vrijwel altijd om dat zij twisten over de aandacht van hun mensen.

Om een einde te maken aan dit soort jaloezie of familierivaliteit moeten mensen alert zijn op veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen de honden, met name de ‘pikorde’, en vervolgens die veranderingen overnemen door de dominante hond altijd als eerste aandacht te schenken. In hun hart zullen zij dit wellicht een wrede praktijk vinden, maar het zal een onmiddellijk einde maken aan uitingen van jaloezie.