Veel mensen stellen het op prijs hun lichaamsgeur aan te vullen met kunstmatige geuren; honden vinden dat ook leuk.

Honden worden aangetrokken door bepaalde geuren, en zij hebben vaak een grote voorkeur voor de geur van ontbindend organisch materiaal zoals beschimmelde bladeren, rotte vis en mest.

 Het aanbrengen van zo?n hondeparfum wordt gewoonlijk op rituele wijze gedaan. Als een hond alleen maar wil spelen werpt hij zich achteloos op de rug, soms via een fraaie salto, en kronkelt heen en weer onder het trappelen met de poten. Dan komt hij weer overeind en doet gewoon weer verder.

Bij het aanbrengen van zijn parfum gaat de hond veel nauwkeuriger te werk. Eerst besnuft hij de gekozen geur uitvoerig. Dan wordt met grote aandacht, net als bij mensen die een druppeltje parfum achter het ene en vervolgens achter het andere oor aanbrengen, eerst de ene en dan de andere schouder over het geurige voorwerp gewreven. In dit stadium onthoudt de hond zich nog vaak van rollen. In plaats daarvan inhaleert hij het aroma opnieuw, is er kennelijk tevreden over en gaat er nogmaals met de schouders doorheen en dan volgt gewoonlijk een volledige rugrol.

Dit is een slimme zet voor een dier dat in het wild prooien moet besluipen en doden om zelf in leven te kunnen blijven. Wanneer hij zijn eigen geur weet te maskeren en zijn prooi benadert van de bovenwindse kant, dan zal deze zich vermoedelijk niet uit de voeten maken omdat hij denkt dat er een onschuldige dooie vis aankomt in plaats van een hongerige en gevaarlijke hond.