Posts Tagged ‘bijten’

Waarom krijg ik soms die vreemde drang om mensen in hun enkels te bijten als ze op het punt staan de kamer te verlaten?

Dit is een wonderlijk aangeleerd gedrag dat een eenvoudige maar effectieve manifestatie vormt van de behoefte om baashond te zijn.

Wanneer mensen bijeen zijn in gezelschap van zo’n potentiële enkelbijter, achten ze het dier gewoonlijk een niet-stemhebbende deelnemer aan de vergadering, maar de hond denkt daar anders over.

Hij vindt zichzelf de voorzitter. Hij vindt het prettig zichzelf te beschouwen als het centrale punt van elke activiteit, en gaat ervan uit dat de mensen bijeengekomen zijn voor zijn genoegen. Hij gedraagt zich uitstekend, begroet eenieder op sociale wijze, wisselt met de bezoekers van gedachten over het weer, vraagt naar de kinderen en is ook verder een toonbeeld van belangstelling en aanhaligheid: hij nodigt mensen daadwerkelijk uit om hem te aaien en toe te spreken. De volmaakte gastheer.

Maar zodra de gasten vertrekken ondergaat de hond een plotselinge persoonlijkheids-verandering. Hij heeft het gezelschap zeer gewaardeerd en wil niet dat het vertrekt; hetgeen de mensen desondanks zonder zijn toestemming willen doen. Derhalve bijt hij in enkels. Deze procedure is heel zinvol en effectief: bijt in een vertrekkende enkel en je wordt niet alleen prompt het middelpunt van alle aandacht, maar je bevestigt bovendien je eigen autoriteit en verhindert dat je gasten vertrekken.

En omdat het werkt doet de hond bij het eerstvolgende menselijke bezoek precies hetzelfde.

Mensen kunnen deze vorm van hondendominantie voorkomen door de hond in het geheel niet tot het gezelschap toe te laten of, wat eigenlijk nog eenvoudiger is, hemzelf enige tijd voor het vertrek van de gasten eruit te zetten.

Ik ben gemeen en slecht. Wat voor soort muilkorf moet ik gebruiken?

Een muilkorf dient de hond in staat te stellen moeiteloos te ademen en te hijgen; bij voorkeur moet hij er zelfs door kunnen drinken, maar hij mag er beslist niet door kunnen bijten.

Iedere hond moet worden gemuilkorfd als hij in een situatie komt waar rekening moet worden gehouden met bijten.

Zelfs de zachtste, vriendelijkste hond is soms geneigd tot bijten wanneer hij pijn heeft Als een hond gewond is geraakt moet hij onderweg naar de dierenarts tijdelijk worden gemuilkorfd.

Vertegenwoordigers van rassen die bekendstaan vanwege hun neiging tot bijten moeten altijd worden gemuilkorfd wanneer ze voor het eerst kruipende kinderen ontmoeten. Kinderen willen honden geen pijn doen, maar het is voor een hond nu eenmaal geen pretje om aan z?n haar getrokken te worden.

Uitsluitend wanneer mensen ervan overtuigd zijn dat er geen enkel gevaar is, mag een ongemuilkorfde hond zich bij jonge kinderen bevinden, en dan nog uitsluitend in gezelschap van volwassenen.

Sommige honden zijn onvoorspelbaar, en die moeten worden gemuilkorfd bij iedere gelegenheid waarbij ze hun eigen territorium verlaten. Dit betekent een muilkorf bij dierenartsbezoek, op wandelingen, bij het buiten spelen, en in alle gevallen waarin ze niet aan de lijn zitten.

Sommige mensen vinden het leuk om hun honden te voorzien van zware, met metaal beslagen leren muilkorven. Dit soort muilkorf is onprettig voor de hond, en ook onnodig. De voorkeur gaat uit naar een mandachtige muilkorf die een vrije luchtcirculatie toelaat, of een kegelvormig exemplaar van nylon dat over de neus gaat, maar voldoende ruimte overlaat voor de tong bij hijgen of drinken.

In eerste instantie hebben honden een hekel aan muilkorven, maar als ze er voorzichtig aan worden gewend leren ze ze snel te accepteren, en ze te dragen met een air van nonchalance.

Advertenties