Posts Tagged ‘drang’

Waarom probeer ik te rijden op alles, zoals kussens, knieën, katten, alles? Ben ik gewoon oversekst?

 

Dit is het gedrag van jonge, of oversekste, of onervaren honden. Net als bij potloodventen zijn dit typische activiteiten van ‘s mensen beste vriend die nooit de gelegenheid krijgt om zijn seksuele avances te richten op andere honden.

De meeste honden bereiken hun puberteit in de privacy van een mensenhuishouden. Hoewel er veel families zijn met meer dan één hond, woont het merendeel van de honden toch alleen met zijn mensen.

Dit betekent dat wanneer de eerste seksuele drang opkomt, zij geen andere honden hebben om samen te experimenteren, dus kiezen ze datgene wat wel voorhanden is, zoals een mens, een kussen of zelfs een kat.

Masturbatie is een doodnormale honde-activiteit, maar de meeste mensen vinden het onaangenaam en storend, in het bijzonder wanneer de hond het doet ten overstaan van of zelfs met een bezoeker.

Sommige honden hebben hun favoriete kussen en slepen dit mee naar een stil hoekje voor wat afgezonderde stimulatie. Andere honden, afhankelijk van hun afmetingen, geven de voorkeur aan menselijke ellebogen of knieën. Zachte speelgoederen zijn volgens sommige honden speciaal ontworpen als seksueel hulpmiddel.

Een krachtig ‘Nee!’, gecombineerd met een minuut afzondering in een stille en lege kamer iedere keer als de hond masturbeert, zal het plezier zodanig wegnemen dat het aanstootgevende gedrag binnen een paar weken geheel verdwijnt.

Als een jonge hond niet wordt berispt zodra hij begint met masturberen, dan wordt het al gauw een ingeworteld gedrag dat later veel moeilijker valt uit te bannen.

Waarom graaf ik zoveel gaten in de grond en laat ik ze dan gewoon achter?

Graven is lichamelijk en geestelijk heel stimulerend.

Het aanleggen van dit soort dagbouwmijnen is een gedrag dat bij heel veel honden voorkomt, doch nergens toe leidt.

Ze doen het vanwege een instinctieve drang die lang geleden een nuttig doel heeft gediend.

Hoewel wolven zich hoofdzakelijk voeden met grote herbivoren zoals herten, nuttigen ze daarnaast een verrassende hoeveelheid argeloos rondwandelende kleine knaagdieren, die ze met een bijna katachtige sprong overrompelen. Wanneer het knaagdier echter veilig in z?n holletje zit heeft de wolf, in tegenstelling tot de kat, niet het geduld om kalm te zitten wachten tot de maaltijd nietsvermoedend naar buiten komt; in plaats daarvan begint hij met zijn voorpoten verwoed te graven om de prooi te bemachtigen. Dit is een van de redenen waarom honden gaten graven en er verder niets mee doen.

Omdat in het wild soms een overdaad aan voedsel voorkomt en soms een grote schaarste, verbergen wolven wel het voedsel dat ze niet direct nodig hebben. Als de buik gevuld is graaft de wolf een gat en begraaft daarin delen van zijn prooi voor toekomstige consumptie. Zoals bekend doen honden dit ook met botten, maar tegenwoordig krijgen nog maar weinig honden een echt bot om op te kauwen. De aandrang om voedsel te verbergen blijft echter bestaan, dus een hond-met-volle-maag zal geneigd zijn een gat te graven. Maar aangezien hij niets heeft om erin te stoppen laat hij de gedolven kuil gewoon achter.

Honden graven ook wel uit verveling of om te ontsnappen, wat als puntje bij paaltje komt ook een zoeken naar zintuiglijke stimulatie is. Behalve dat het de spieren oefent, produceert graven ook een heel scala aan uit de grond opstijgende geuren, die veelal organisch zijn en de hond bijzonder smakelijk voorkomen. Wormen, kevers, rottend materiaal, vocht  en dit alles is een streling voor het nieuwsgierige reukzintuig van de hond en zijn verwanten.

Ik heb geen honger maar ik schuim toch de straten af naar voedsel. Waarom doe ik dit?

Straatschuimen is leuk. Het is echt hondewerk. Het is opwindend en belonend.

Een hond kan zijn zintuigen gebruiken op de manier waarvoor ze zijn bedoeld: snuffelen, onderzoeken en consumeren.

Zoals rijke zakenlui transacties afsluiten niet omdat ze nog meer geld nodig hebben maar omdat ze het leuk vinden, geven honden zich over aan straatschuimen niet omdat ze meer voedsel nodig hebben maar omdat ze er een kick van krijgen. Dit is waarom zelfs weldoorvoede honden het doen.

Verveling is een vast onderdeel van de drang tot straatschuimen. Werkhonden zoals politie-, reddings- of geleidehonden, moeten hun aandacht bij andere zaken houden, en zijn minder geneigd tot straatschuimen en vuilnisbakken plunderen dan honden wier verdere activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het feilloos imiteren van een kussen op de sofa.

Voor de meeste huishonden is het dagelijks bezoek aan een park of ander recreatieoord het hoogtepunt van de dag, de enige gelegenheid waarbij alle zintuigen worden gebruikt om te onderzoeken wie eerder op die plaats is geweest en welk voedsel er zou kunnen worden aangetroffen.

Bij het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging worden voedsel en gevoederd worden soms de belangrijkste zaken in het leven. In plaats van te leven voor beweging leven sommige honden om te eten, en het vinden van voedsel wordt de enige reden van hun bestaan. Als dit plaatsvindt wordt straatschuimen uitgetild boven de zelfbelonende activiteit die het van nature al is: het wordt een levensvervulling.

Advertenties