Posts Tagged ‘reu’

Waarom laat ik teefjes links liggen maar toon ik interesse in gecastreerde reutjes?

 

Homoseksualiteit komt voor bij veel zoogdiersoorten, maar het opgewonden raken door een gecastreerde reu houdt niet per se de wens tot paring in.

Als een hond echt homoseksueel was dan zou hij trachten te paren met mannetjes in plaats van met vrouwtjes. Dit gebeurt echter hoogst zelden.

Sommige mannetjes zijn onverschillig  jegens vrouwtjes, en nemen geen enkele notitie van de dames die demonstratief hun bereidwillige achterwerk tonen en anderszins, opdringerig doen.

Ongeïnteresseerde honden zijn vaak zeer op mensen gericht en hebben geen seksuele ervaring; maar ook in mannetjes zijn zij niet geïnteresseerd.

Dat sommige reuen gecastreerde soortgenoten trachten te beklimmen komt door twee verwante oorzaken. De eerste is dat ze geprobeerd hebben alle mogelijke andere zaken te bestijgen, maar zonder succes. Ze hebben getracht met teefjes te paren maar werden weggejaagd; ze hebben het met reuen geprobeerd en werden gebeten; maar toen ze hetzelfde bij een castraat probeerden werden ze niet gebeten en evenmin weggejaagd, dus gingen ze door. Een les was geleerd.

De verwante tweede oorzaak is dominantie. Beklimmen en dan met het bekken stoten is duidelijk seksueel, maar het is ook symbolisch dominant Een hond beklimt en bestoot een andere hond om eenvoudig te tonen dat hij de baas is. Zelfs teefjes willen zich wel eens op deze manier gedragen.

Het beklimmen van een gecastreerd mannetje kan onder bepaalde omstandigheden een zuiver seksuele handeling zijn, maar onder andere omstandigheden is het slechts vertoon van autoriteit.

Waarom begin ik de grond te krabben na het ledigen van mijn blaas of mijn darmen?

Honden hoeven dit gedrag niet aan te leren: het gaat instinctief.

Een enkele hond echter heeft wat moeite met z’n instincten, en kan het hygiënisch krabben vervolgens leren door het van andere honden af te kijken.

In hun prille jeugd hebben puppy’s het vermogen om te leren door het gedrag van andere honden gade te slaan en dit vervolgens na te doen, maar naarmate ze ouder worden gaat dit vermogen gewoonlijk verloren.

Lichamelijke afvalprodukten zijn bij uitstek geschikt om territoria te markeren, dus in plaats van ze willekeurig te deponeren gebruiken honden ze om boodschappen over te brengen. De uitwerpselen zelf zijn niet zo opvallend, en daarom benadrukt de producent hun aanwezigheid door er een bergje zand naast of zelfs op te krabben. Dit dient een tweetal doeleinden: het maakt de plek meer opvallend, en het maakt geuren uit de grond los die door een andere hond kunnen worden opgepikt. Als deze opgewonden begint te snuffelen zal hij makkelijk ook de faeces of de urine opmerken.

Een reu is eerder geneigd om rond zijn uitwerpselen met aarde te gaan klungelen dan teefjes, om de doodeenvoudige reden dat de reu een grotere behoefte heeft aan het markeren van een territorium.

Teefjes gaan het wat meer doen nadat ze zijn gesteriliseerd.

Krabben moet niet worden verward met graven, want de achterpoten krabben zonder veel orde en regelmaat willekeurig achterwaarts, terwijl voor graven de voorpoten met grote aandacht en concentratie worden gebruikt.

Moet ik mijn poot optillen bij het plassen als reu?

 

De enige reden tot bezorgdheid voor een reu die bij het plassen zijn poot niet optilt is dat hij zichzelf nat maakt.

Het optillen van de poot wordt gestimuleerd door geur, door hormonen en door het zien en nadoen.

Als een jong teefje wordt opgevoed in een omgeving met uitsluitend mannelijke honden en ze dus ook uitsluitend mannelijk urine ruikt, zal ze waarschijnlijk leren bij het plassen haar poot een beetje op te tillen, hoewel bij haar de anatomische noodzaak geheel ontbreekt.

Als ze voor het bereiken van de puberteit wordt gesteriliseerd, zal de eenmaal ontwikkelde gewoonte blijven bestaan.

Honden tillen bij het plassen de poot op om te zorgen dat het urinegeurmerk op neushoogte van andere honden terechtkomt Deze geurvlaggen worden door het hele territorium geplaatst om rivalen erop te wijzen wie hier de baas is.

Alle puppy’s beginnen hun plasleven door te hurken, hoewel sommige mannelijke puppy’s daarbij soms al een pootje optillen. Dit komt doordat ze in hun lichaam al wat mannelijk testosteronhormoon hebben, mogelijkerwijs reeds voor de geboorte geproduceerd. Dit hormoon heeft hun brein mannelijk gemaakt.

Een ander resultaat van deze mannelijkheid kan zijn dat deze puppy’s, ook al zijn ze pas een paar weken oud, andere puppy’s hoopvol beklimmen; hoewel ze nog maanden van de puberteit zijn verwijderd. Het andere uiterste is de jeugdige reu die, ook na het bereiken der puberteit, onbekommerd blijft hurken tijdens het plassen. Zulke dieren hebben normale mannelijke hormoonspiegels, ze hebben levensvatbaar sperma en zijn net zo vruchtbaar als andere mannetjes, maar ze doen er langer over om te leren de poot op te tillen; en sommige leren het nooit. Het kan helemaal geen kwaad, maar een hond die de truc alsnog wil leren moet het gezelschap zoeken van andere mannetjes die het hem voordoen.

Bij de paring bleven we vastzitten. Wat was er aan de hand?

Vast blijven zitten is een natuurlijk onderdeel van de paring, dat ervoor zorgt dat het geloosde zaad in de vagina blijft, en bovendien andere honden verhindert met het ontvankelijke teefje te paren.

De reu heeft een deel aan zijn penis dat na de zaadlozing opzwelt als een ballon. Gelijktijdig trekken spieren in de vagina van het teefje zich samen zodat er een praktisch waterdichte afsluiting ontstaat, als een kurk in een fles.

Die zwelling bij het mannetje wordt soms ook zichtbaar als hij opgewonden raakt en zijn penis niet in het lichaam terug kan trekken. Als de hele zaak niet te droog wordt gebeurt dat vanzelf na tien tot vijftien minuten, dezelfde tijd die het natuurlijke vastzitten aan een teefje gewoonlijk in beslag neemt.

Tijdens het aan elkaar vastzitten tilt het mannetje vaak een van zijn achterpoten over de rug van het teefje heen zodat ze achterwerk aan achterwerk komen te staan, een enigszins lachwekkende houding waarin beide zorgelijk naar de grond staren of stilletjes hondedromen dromen. Het ziet er stom uit, maar het is een nuttige voorzorg van moeder natuur, omdat de staart aan staart staande honden gevaar uit elke richting kunnen zien aankomen zolang ze zich in deze defensief gezien toch wat moeilijke en bovendien compromitterende situatie bevinden.

Advertenties