Posts Tagged ‘rivaliteit’

Mijn mensen vinden mij maar primitief en willen me buiten het huis sluiten omdat ze een baby krijgen. Is dat nou wel eerlijk tegenover mij?

Als er al een hond in huis woont is het meestal volkomen onnodig en het werkt mogelijk zelfs averechts om hem naar de schuur of de garage te verwijzen zodra een baby zijn intrede doet.

Net als in alle verhoudingen wordt de reactie van een hond op een baby bepaald door zijn hiërarchische plaats in de groep.

Honden houden niet van veranderingen. Zij voelen zich het zekerst wanneer het leven boordevol vertrouwde routine zit. Nieuwgeboren mensenbaby’s verstoren deze routine, dus de mensen moeten ervoor zorgen dat het hele gebeuren geleidelijk plaatsvindt- zolang ze er nog de energie voor hebben!

Als een hond eerst als een plaatsvervangend kind behandeld is, steeds veel aandacht en affectie heeft gekregen, er veel met hem is gespeeld en gepraat, en er frequent geaai en geknuffel heeft plaatsgevonden, moeten al deze verwennerijen heel geleidelijk worden verminderd. In plaats van de hond te laten uitmaken wanneer het tijd is voor voedsel, lichaamsoefening of aanhankelijkheidsbetuigingen, moeten de mensen hiervoor de tijden vaststellen. Als de hond moet leren op een andere plaats te slapen is nu het geschikte moment om hem daaraan te laten wennen. Dit alles draagt ertoe bij het superioriteitsgevoel van de hond te verminderen.

Als de baby er eenmaal is, kan men de hond ‘belonen’ door hem alle nieuwe luchtjes te laten ruiken. Op dit punt moeten geen andere routines worden veranderd. Zolang de hond de aandacht blijft ontvangen die hij verdient, ondervindt hij hooguit een licht gevoel van rivaliteit. Na enige maanden, als hij ontdekt dat mensenbaby’s niet zo netjes zijn met hun voedsel als hondepuppy’s en dat zij het niet alleen laten vallen maar het zelfs opzettelijk op de vloer gooien, zal de hond de nieuwe huisgenoot zelfs hartelijk gaan waarderen.

Waarom ben ik soms jaloers als andere honden uit de roedel een knuffel krijgen?

Rivaliteit in de familie is volkomen natuurlijk en hoeft nimmer tot problemen te leiden zolang de mensen er maar aan denken de baashond eerst te begroeten of aan te halen en dan pas de lager geplaatste honden.

Nu is het vervelende probleem met mensen dat zij zich van nature meer verantwoordelijk voelen voor en bezighouden met de ‘underdog’, en op die manier voor de stumper totaal onnodige problemen creëren.

In menig huishouden bevindt zich reeds een hond als een nieuw-verworven puppy zijn intrede doet In het begin blijft de eerste hond dominant vanwege zijn afmetingen en zijn leeftijd. Maar als de pup opgroeit en de oude hond steeds ouder wordt, komt gewoonlijk de tijd dat de nieuwkomer aan de beurt is voor de functie van baashond. De mensen blijven echter de oude hond als eerste aanhalen, hetgeen de tweede hond behoorlijk irriteert en hem zelfs tot vechten met de lager geplaatste soortgenoot kan aanzetten. Als honden vechten in de nabijheid van mensen, in tegenstelling tot gevechten waar geen mens bij te bekennen is, gaat het er vrijwel altijd om dat zij twisten over de aandacht van hun mensen.

Om een einde te maken aan dit soort jaloezie of familierivaliteit moeten mensen alert zijn op veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen de honden, met name de ‘pikorde’, en vervolgens die veranderingen overnemen door de dominante hond altijd als eerste aandacht te schenken. In hun hart zullen zij dit wellicht een wrede praktijk vinden, maar het zal een onmiddellijk einde maken aan uitingen van jaloezie.

Advertenties