Posts Tagged ‘roedel’

Waarom ben ik soms jaloers als andere honden uit de roedel een knuffel krijgen?

Rivaliteit in de familie is volkomen natuurlijk en hoeft nimmer tot problemen te leiden zolang de mensen er maar aan denken de baashond eerst te begroeten of aan te halen en dan pas de lager geplaatste honden.

Nu is het vervelende probleem met mensen dat zij zich van nature meer verantwoordelijk voelen voor en bezighouden met de ‘underdog’, en op die manier voor de stumper totaal onnodige problemen creëren.

In menig huishouden bevindt zich reeds een hond als een nieuw-verworven puppy zijn intrede doet In het begin blijft de eerste hond dominant vanwege zijn afmetingen en zijn leeftijd. Maar als de pup opgroeit en de oude hond steeds ouder wordt, komt gewoonlijk de tijd dat de nieuwkomer aan de beurt is voor de functie van baashond. De mensen blijven echter de oude hond als eerste aanhalen, hetgeen de tweede hond behoorlijk irriteert en hem zelfs tot vechten met de lager geplaatste soortgenoot kan aanzetten. Als honden vechten in de nabijheid van mensen, in tegenstelling tot gevechten waar geen mens bij te bekennen is, gaat het er vrijwel altijd om dat zij twisten over de aandacht van hun mensen.

Om een einde te maken aan dit soort jaloezie of familierivaliteit moeten mensen alert zijn op veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen de honden, met name de ‘pikorde’, en vervolgens die veranderingen overnemen door de dominante hond altijd als eerste aandacht te schenken. In hun hart zullen zij dit wellicht een wrede praktijk vinden, maar het zal een onmiddellijk einde maken aan uitingen van jaloezie.

Ik wil de troepleider zijn. Hoe moet ik dat aanpakken?

Zelfs de kleinste hond kan de troepleider van zijn mensen worden omdat mensen nu eenmaal zo gemakkelijk plat te krijgen zijn. Wees dus ongehoorzaam. Mensen hebben vaak de eerste pogingen van hun hond om troepleider te worden niet eens in de gaten. Ze vinden het wel grappig als een puppy tegen mensen gromt. Ze besteden er weinig aandacht aan als hij voor het eerst het bevel ?Hier!? in de wind slaat en rustig doorgaat met wat hij aan het doen was. Ze geven hem soms zelfs iets anders te eten wanneer hij het hem voorgezette versmaadt.

Het troepleiderschap kan worden verworven zonder het tonen van veel agressie. Kleine hondjes bijvoorbeeld kunnen net zo lang zaniken tot ze worden opgepakt, en vaak kunnen ze ongestoord op het meubilair springen of zelfs onder de dekens van mensenbedden kruipen. Door dit soort activiteiten consequent vol te houden worden zij uiteindelijk degenen die de dienst uitmaken. Omdat ze zo klein en teer lijken wekken ze de indruk heel volgzaam te zijn, maar hun tactiek is zo succesvol dat sommige mensen hun levensgewoonten ingrijpend wijzigen, hondesitters huren als ze eens een avondje weg moeten, en hun jaarlijkse vakantie opgeven zodat hun hondje niet in een kennel hoeft.

Als groepsdier voelt elke hond zich het lekkerst als hij precies weet wat zijn positie in de pikorde van de troep is. Hoewel geslacht, afmetingen en soort belangrijke factoren zijn, heeft in principe iedere hond de mogelijkheid troepleider te worden. Mensen zijn vaak wel geneigd om hun leidinggevende positie te verdedigen tegen duidelijke uitdagers als de Ierse wolfshond of een gespierde dobermann-reu, maar ze verliezen hun waakzaamheid ten opzichte van minder opvallende kandidaten voor het leiderschap.

Advertenties