Posts Tagged ‘voeding’

Ik heb mijn goede en mijn slechte dagen. Houdt mijn dieet verband met die wisselingen in mijn stemmingen gedrag?

Er is geen absoluut bewijs dat dieet verband houdt met de stemming van honden, maar er zijn wel (overigens tegenstrijdige) aanwijzingen dat datgene wat een hond eet verband kan houden met zijn gedrag.

Sommige mensen zijn van mening dat bepaalde aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, verband houden met agressie, zodat door het verminderen van de consumptie van deze aminozuren de neiging van de hond tot agressiviteit kan worden verminderd.

Vlees bevat deze “breinbedervende” aminozuren, dus luidt de redenering dat een hond die minder vlees eet minder agressief wordt.

Andere wetenschappers zijn precies de tegenstelde mening toegedaan. Ze zeggen dat bepaalde hersenchemicaliën worden aangemaakt uit bovenbedoelde aminozuren, en dat deze chemicaliën juist de agressiviteit onder controle houden. Bij ontbreken van deze aminozuren ontbreekt ook de controle over de roofdierneigingen, en gaat de hond erop Uit, op zoek naar een maaltijd. Zodra hij die te pakken heeft gekregen en door de dierlijke eiwitten van het maal zijn aminozuren heeft aangevuld, verdwijnt de drang tot doden weer.

Welke theorie ook waar mag zijn, het is een feit dat een slecht dieet en lethargie verband houden met elkaar. Als een dieet bestaat uit voedsel van lage kwaliteit, moeten darmen, lever en nieren overwerk doen om de giftige afvalprodukten weg te krijgen. Dat vreet energie en de hond wordt traag, en oogt depressief. Een uitgebalanceerde voeding helpt de meeste honden in goede conditie te blijven.

Soms slok ik mijn voer zo snel naar binnen dat het weg is voor ik het weet. Is dat ongezond?

Mensen vinden het onbeleefd om je eten naar binnen te schrokken, maar in de context van de groepsmentaliteit is het een volkomen normale, aanvaardbare en verstandige manier om te eten.

Datzelfde geldt voor het terstond na de maaltijd uitbraken van het voedsel om het vervolgens opnieuw op te eten.

Een deel van het gedragspatroon dat honden meebrachten van het bos naar de open haard is concurrerend eten. ‘Ik wil hebben wat jij hebt’ is daar een uiting van, en je voedsel naar binnen schrokken zonder zichtbaar kauwen of proeven is een andere.

Met grote brokken tegelijk leegt een hond zijn bak binnen seconden, en kijkt vervolgens klaaglijk op als om te vragen waar het is gebleven. Mensen vinden dit geschift gedrag voor een hond die nog nooit meteen andere hond heeft hoeven wedijveren voor zijn voer. Ze vergeten dat wat de hond betreft mensen gewoon andere, grote, haarloze honden zijn. Hij heeft de drang om ook met hen te wedijveren, zelfs als ze nooit neerknielen op de vloer om hem het recht op de inhoud van zijn bak te betwisten.

Snel eten wordt soms gevolgd door braken, hetgeen eveneens normaal hondegedrag is, in het bijzonder bij teefjes die vaak voedsel opbraken om hun opgroeiende pups te eten te geven.

Sommige honden eten gras, niet als salade maar omdat het helpt voedsel op te braken. Ze doen dit als ze last van hun maag hebben, of om een te grote vracht kwijt te raken.

Waarom wil ik niet delen en neem het liefst het eten van een ander?

Jaloezie is een natuurlijk onderdeel van hondegedrag, en jaloezie met betrekking tot voedsel is een van de meest algemene manifestaties.

Zelfs als een hond het grootste, prachtigste, sappigste, viezigste en lekkerste bot heeft dat op de wereld bestaat, dan nog zal hij geneigd zijn een miezerig kippepootje waarmee een andere hond rondloopt eveneens te begeren.

Deze houding is een integraal onderdeel van groepsgedrag.

In de groep houdt degene die deelt minder over, maar als je neemt heb je meer, waardoor je lichamelijk sterker wordt en opschuift in de naar leiderschap voerende pikorde.

Huishonden tonen hun autoriteit op dezelfde manier: de nemers zijn dominanter dan de delers.

Huishonden hebben nog een andere reden voor dominant gedrag. Zij scharen wat jaloezie omtrent bezittingen aangaat mensen gemakshalve onder de honden want in feite denken de meeste viervoeters dat mensen ook inderdaad honden zijn en mensenvoedsel ruikt en smaakt heel wat beter dan wat de hond in zijn eigen bakje vindt.

Dus als de familie plaatsneemt voor de maaltijd, heeft de hond twee goede redenen om datgene wat zijn mensen eten te preferen boven wat hij zelf krijgt.

De eenvoudige en effectieve methode die mensen moeten toepassen om van dit probleem af te komen is de hond nimmer iets van tafel te geven, en hem pas te voeden als ze zelf klaar zijn met eten. Als hij de mensen als eersten ziet eten begrijpt hij dat dit onaantastbare groepleiders zijn want die eten immers het eerst.

Dit zal zijn dominantie verminderen, evenals zijn natuurlijke drang om datgene te begeren wat de mensen hebben. Zijn wens om te bezitten wat een andere hond heeft zal er niet door verminderen, dus als twee honden elk een bot krijgen dienen ze om conflicten te voorkomen hun maaltijd in verschillende vertrekken te nuttigen.

Elke dag hetzelfde voedsel, is dat wel goed voor mij?

Mits een voeding uitstekend is samengesteld en uitgebalanceerd, bestaat er geen bezwaar tegen dat de hond het gedurende haar hele leven eet.

Dit veronderstelt wel een groot vertrouwen in de vaardigheid der voedselbereiders om ervoor te zorgen dat iedere vitamine, elk sporenmineraal, alle essentiële vetzuren en aminozuren aanwezig zijn in de correcte hoeveelheden, dus variatie in het dieet doet zeker geen kwaad en waarschijnlijk zelfs goed.

Honden worden vaak echte gewoontedieren. Ze stellen routine op prijs, waaronder soms de wetenschap dat ze een bepaald voedsel iedere dag op een bepaald uur krijgen. De frequentie is belangrijk.

Anatomisch gezien is een hond erop gebouwd om zich een- of tweemaal per week volledig vol te proppen en dan de aldus opgebouwde reserves te verbruiken.

Als ze de kans krijgen vinden ze het prettiger om vaker te eten, minstens een- of tweemaal per dag. Deze frequentie wordt vroeg in het leven bepaald, en later kan ze wel zonder problemen worden verhoogd, maar de hond vindt het heel onaangenaam als ze wordt verminderd.

Uit standpunt van voedingswaarde is het aantal maaltijden per dag onbelangrijk; slechts het aantal dagelijkse calorieën is van belang.

Het veranderen van merk of de overgang van de ene naar de andere soort zoals droog, halfdroog of blikvoer, is voor sommige honden heel opwindend terwijl andere er juist diarree van krijgen.

Een alternatief is het handhaven van wat de hond lekker vindt, en daar vitaminen en mineraalsupplementen aan toe te voegen. Deze zijn waarschijnlijk overbodig maar in de vorm van snoepjes smaken ze lekker, kunnen worden gebruikt als beloning bij de training, vullen wellicht een onbekend gat in de voedselvoorziening op en doen, wanneer ze tenminste in de aanbevolen hoeveelheden worden verstrekt, geen kwaad.

Soms laat ik zo’n smerige winden dat ik er zelf de kamer door wordt uitgejaagd. Hoe kan ik dit verhinderen?

Darmgas wordt geproduceerd door bacteriën, en het aantal gas-vormende bacteriën is afhankelijk van het gegeten voedsel.

Verandering van dieet is het verstandigste wat een hond onder bedoelde omstandigheden kan doen om sociaal wat meer aanvaardbaar te worden.

Winderigheid wordt vaak in verband gebracht met bepaalde groenten zoals bonen en erwten, maar er zijn nog veel meer voedselsoorten die bacteriegroei in het maagdarmkanaal van de hond bevorderen. In feite kan niet eens precies worden vastgesteld wat nu wel en wat nu niet tot winderigheid bij honden leidt.

 Theoretisch is vezelrijk voedsel een boosdoener, en voedsel meteen hoog eiwitgehalte niet. In de praktijk echter veranderen sommige sterk eiwithoudende maaltijden van puur vlees de hond in een ware gasfabriek, terwijl een vezelrijke hap van lage kwaliteit dat soms helemaal niet doet.

Antibiotica leiden soms tot euvelriekende winden omdat ze het inwendige bacterie-evenwicht verstoren. Als dit gebeurt kan het eten van yoghurt met ‘goede’ bacteriën het probleem oplossen.

In andere omstandigheden moet de hond zijn eetgewoonten veranderen door verschillende voedselcombinaties uit te proberen, elk gedurende een paar weken, om erachter te komen welke combinaties de fraaiste drollen met het minste gas produceren. Als een hond erg gesteld is op zijn bestaande dieet en niet wil veranderen, kunnen yoghurt of andere speciale bacteriën bevattende voedsel-supplementen aan zijn maaltijd worden toegevoegd om de spijsvertering te verbeteren, en ervoor te zorgen dat de hond zich weer zonder schaamte in alle kringen kan vertonen.

Advertenties